Monitoring i prijava diskriminacije LGBTIQ osoba
Putem našeg servisa za prijavu diskriminacije možete da prijavite diskriminaciju koju ste doživeli u nekoj od socijalnih ili zdravstvenih službi u Srbiji.
Prijave se prikupljaju radi dokumentovanja slučajeva diskriminacije koji će bit...
Besplatno i anonimno testiranje na HIV za LGBTIQ osobe
U drop-in centru "BGD Checkpoint" u prilici ste da uradite anonimno i besplatno savetovanje i testiranje na HIV. Za testiranje vam nije potrebna zdravstvena knjižica niti bilo koji drugi lični dokument. Rezultati testa su gotovi za 20 minut...
Psihoterapijska podrška za LGBTIQ osobe
Psihološka podrška koju pružamo obuhvata individualni psihoterapijski i/ili savetnički rad sa LGBT osobama i sa članovima njihovih porodica.
Kroz individualnu psihoterapiju sa klijentima radimo na psihološkom osnaživanju, životnim pro...
Monitoring i prijava diskriminacije LGBTIQ osoba
Besplatno i anonimno testiranje na HIV za LGBTIQ...
Psihoterapijska podrška za LGBTIQ osobe

Vesti