Category: Projekti

 • Analiza psihosocijalnog položaja LGBTIQ populacije

  Analiza psihosocijalnog položaja LGBTIQ populacije

  Cilj projekta je informisanje i edukacija šire javnosti i relevantnih stučnjaka o teškom psihosocijalnom položaju LGBTIQ populacije u Srbiji. Edukacija je obavljena putem predstavljanja i distribucije publikacije o životnim iskustvima mladih LGBTIQ osoba u odnosu na stigmu, diskriminaciju i...
 • Kampanja javnog zagovaranja za opštinsko savetovalište za LGBTIQ osobe

  Kampanja javnog zagovaranja za opštinsko savetovalište za LGBTIQ osobe

  Kako bi unapredile psihosocijalni i zdravstveni položaj LGBTIQ populacije, organizacija SPY u saradnji sa organizacijama Labris i Gejten, aplicirala je i dobila sredstva od Trag fondacije za sprovođenje polugodišnjeg projekta kampanje javnog zagovaranja predstavnika opštine Stari grad za dodelu...
 • Psihosocijalna podrška za roditelje LGB osoba

  Psihosocijalna podrška za roditelje LGB osoba

  Zašto projekat Predrasude, stigma, diskriminacija i nasilje prema LGBT populaciji u Srbiji su i dalje veoma izraženi. Gej strejt alijansa (GSA) objavila je istraživanje javnog mnenja o percepciji homoseksualnosti u Srbiji. Prema zaključku autora, na osnovu stava prema negativnim...
 • Psihosocijalna podrška i savetovanje MSM na HIV

  Psihosocijalna podrška i savetovanje MSM na HIV

  Kako bi unapredila odgovor na HIV epidemiju Republika Srbija je kod Globalnog fonda za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije (GFATM) aplicirala i dobila sredstva za sprovođenje dva petogodišnja nacionalna projekta koji Ministarstvo zdravlja sprovodi u periodu 2006 –...