Tag: analiza

  • Analiza psihosocijalnog položaja LGBTIQ populacije

    Analiza psihosocijalnog položaja LGBTIQ populacije

    Cilj projekta je informisanje i edukacija šire javnosti i relevantnih stučnjaka o teškom psihosocijalnom položaju LGBTIQ populacije u Srbiji. Edukacija je obavljena putem predstavljanja i distribucije publikacije o životnim iskustvima mladih LGBTIQ osoba u odnosu na stigmu, diskriminaciju i...